Tineri români din Serbia la USAMVB

deschidere-an-universitar-usamvb-494-728x336

Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (U.S.A.M.V.B.) „Regele Mihai I al României” din Timişoara are o tradiţie de peste 70 de ani în peisajul învăţământului agronomic superior din România. De la înfiinţarea să în anul 1945 şi până în prezent, Facultatea de Agricultură s-a impus ca o instituţie de referinţă, dezvoltându-se progresiv în raport cu evoluţia cunoaşterii ştiinţifice şi a societăţii, în ansamblu. Până în anul 1989, Facultatea a funcţionat doar cu specializarea Agricultură, celelalte fiind înfiinţate ulterior, ca răspuns la solicitările realităţii agriculturii româneşti, dar şi ca modalităţi de a răspunde eficient exigenţelor societăţii bazate pe cunoaştere. În prezent, Facultatea funcţionează cu următoarele programe de studiu: Agricultură, Protecţia plantelor, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Biologie, Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, Măsurători terestre şi Cadastru, Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară. În urma Reformei învăţământului din 1948 s-a înfiinţat Institutul Agronomic din Timişoara, care a funcţionat cu această denumire, în structuri diferite, până în anul 1990. În timp, Institutul a avut în componenţa sa, pe lângă Facultatea de Agronomie şi o Facultate de Medicină Veterinară şi una de Zootehnie. În prezent, procesul didactic și de cercetare din cadrul Facultății se desfășoară prin cinci departamente:Tehnologii agricole; Dezvoltare durabilă și ingineria mediului; Științele solului; Biologie și protecţia plantelor; Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. Pregătirea studenţilor de la ciclul de licenţă se realizează în cadrul a şapte programe de studiu, derulate prin cursuri de „zi” şi „IFR” (învăţământ cu frecvență redusă, pentru programele Agricultură şi Ingineria şi protecţia mediului în agricultură), cu durata studiilor de 4 ani (excepţie făcând studenţii de la Biologie, care studiază 3 ani). În urma examenului de licenţă absolvenții obţin titlul de „Inginer diplomat” (pentru programele: Agricultură, Protecţia plantelor, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară; Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, Măsurători terestre și cadastru, Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară) şi de „Licenţiat în biologie” (pentru specializarea Biologie). Absolvenţilor li se oferă posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul de master, în cadrul a șapte programe de studiu: Agricultură ecologică, Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp, Sisteme de producere a furajelor, Utilizarea durabilă a terenurilor agricole, Biologie aplicată în agricultură, Gestiunea mediului și a resurselor naturale, Protecție și expertizare fitosanitară. Studiile se pot aprofunda cu ciclul de pregătire prin doctorat, având o durată de 3 ani şi finalizându-se cu obţinerea titlului ştiinţific de „Doctor în Agronomie”.

17760292_1415462728475781_1363954339_nGreoneant Benjamin este student în anul IV la Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, născut în localitatea Vlaicovăț, comună Vârșeț – Serbia. În scurtul dialog avut, a evidenţiat motivele care au stat la baza venirii ca student la Timişoara. “M-am înscris la Facultatea de Agricultură pentru că cu asta mă ocup atât eu cât şi familial mea. Lucrăm 80 ha de teren. Tata e ce-l care se ocupa mai mult de pământ acum. Aş vrea să fac rost de mai mult pământ să-l lucrez şi şă dezvolt o fermă. M-am decis să fac facultatea aici la Timişoara pentru că sunt român, am făcut liceul în Serbia în limba română şi de asta m-am decis pentru România la Timişoara. La Vârșeț am făcut Şcoala generală şi la Alibunar – Liceul Economic. Până acum, mi se pare ok la universitate în ceea ce priveşte raportul dintre profesori cât şi cu colegii. Pe viitor am să văd ce v-a fi. Anul ăsta am licenţa, după licenţa vreau să fac masterul tot pe agricultură. După master sper să mă angajez aici ori mă întorc acasă să lucrez pe producţie pământul. Să pun în practica tot ce am învăţat aici la facultate. Până nu termin şi master-ul nu mă bag la nimic, doar învăţ. Dacă la început a fost mai dificil cu oraşul pe parcursul anilor a devenit prietenos”.

Clement LUPU

Post Author: Lupu Clement

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × two =