Republica Moldova și Diaspora

10170815_253704868150078_2598156397840824091_n

Republica Moldova este într-o mai mare măsură o țară de origine a migrației decât o ţară de destinaţie sau tranzit al migranţilor. Această situaţie migraţionistă este caracterizată̆ în mod predominant de emigrarea cetăţenilor moldoveni, cu aproximativ 17,5% din persoanele stabilite definitiv peste hotare, plecate temporar la muncă, studii sau în scopul reîntregirii familiei. Pe lângă numărul mare al membrilor diasporei moldovenești din Italia, sporește migrația spre alte state ale Uniunii Europene, în particular spre Irlanda, Portugalia și Spania, această tendință fiind stimulată de posibilitatea de dobândire a cetățeniei statelor membre ale UE și de abolirea din 28 aprilie 2014 a regimului de vize. Acest profil al migrației reprezintă un factor strategic major, dar și un risc potențial pentru țară. Migrația moldovenilor peste hotare a provocat declinul demografic al țării – circa 18% în ultimii 20 de ani. Se estimează că menținerea acestui trend negativ va reduce numărul populației până în anul 2050 cu încă 20%.  Ca urmare, la nivel național, politicile de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare dețin un loc extrem de important, Cancelaria de Stat fiind autoritatea centrală responsabilă de politica în domeniul relaţiilor cu moldovenii din afara țării, prin Biroul pentru relaţii cu Diaspora (B.R.D.). Biroul coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniu, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei. De asemenea, coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social, realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei.

Unul dintre rolurile determinante ale B.R.D.  este acela de elaborare a Strategiei „Moldova 2020”, care este primul document naţional care integrează aspectele ce țin de migrație și dezvoltare în documentele naționale de politici. Strategia stabilește 4 obiective specifice pentru următorii 10 ani: 1) elaborarea și dezvoltarea cadrului strategic și operațional al domeniului diaspora, migrație și dezvoltare; 2) asigurarea drepturilor diasporei și consolidarea încrederii; 3) mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei; 4) implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova.

Doamna Olga Coptu, șefa B.R.D. a explicat că misiunea acestuia este să asigure un cadru de politici  coerente  pentru  consolidarea  diasporei  moldovenești,  menit să determine participarea activă a  tuturor cetățenilor țării la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării de origine și de destinație. Viziunea Biroului este aceea că Republica Moldova va deveni până în anul 2025 o țară cu un mediu favorabil de manifestare civică, socială, economică și politică pentru toți cetățenii săi, indiferent de locul de reședință, și o destinație atractivă de reîntoarcere pentru membrii diasporei. Va spori sentimentul de mândrie faţă de ţară și nivelul de credibilitate pe plan internațional datorită promovării măsurilor de protejare, dezvoltare și realizare a potențialului uman și material al diasporei. Doamna Olga Coptu a explicat că în  anul 2017, B.R.D. se doreşte a fi o instituție de stat consolidată, care deține toate capacitățile necesare pentru a asigura toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent  de  locul  lor  de  reședință,  de respectarea drepturilor aferente. Scopul final este acela ca  cetățenii  din  diaspora  să-și  sporească  încrederea  în  instituțiile statului. De asemenea, B.R.D. este preocupat de restabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturii dintre diaspora și populația țării și instituțiile publice, îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor diasporei moldovenești.

Printre obiectivele B.R.D. și ale doamnei Olga Coptu pentru anul ce urmează se numără: – consolidarea  capacităților  diasporei  prin  dezvoltarea  asociațiilor  sau  comunităților, implementarea  programelor  de  formare  pentru  reprezentanții  diasporei  și  a  programului  de  granturi destinat diasporei; – dezvoltarea continuă  a  comunicării  și  dialogului  cu  asociațiile diasporei și comunitățile de moldoveni din  afară  țării  prin  lansarea  platformei  comune  de comunicare între  Guvern – Diaspora și Diaspora-Diaspora; – continuarea și dezvoltarea programelor B.R.D. aflate în derulare, și anume extinderea campaniei „Ambasada vine mai aproape de tine”, oferirea de suport informațional pentru centrele de reintegrare a migranților, protejarea și susținerea membrilor diasporei în cazul situațiilor de criză, asigurarea respectării drepturilor în domeniul muncii și securității sociale a lucrătorilor migranți în statele de destinație,  implementarea și extinderea programului DOR – Diaspora – Origini – Reveniri în țară de peste hotare,  lansarea de noi programe destinate menținerii identității naționale, culturale și lingvistice,  elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni dedicate diasporei în contextul dezvoltării turismului nostalgic.

Clement LUPU

Post Author: Lupu Clement

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × four =