Ziua Mondială a Apei

AFIS 2 (Medium)

În perioada 13-24 martie 2017, Administraţia Bazinală de Apă Banat  organizează evenimente dedicate Zilei Mondiale a Apei

 Ziua de 22 martie, cunoscută ca Ziua Mondială a Apei, este un prilej de sărbătoare şi de aducere aminte a importanţei pe care apa o are în viaţa noastră. În lumea întreagă, la acestă dată, instituţiile publice, şcolile, administraţiile locale, agenţii economici şi ONG-urile se reunesc pentru a transmite un unic mesaj: apa este elementul indispensabil vieţii noastre. Pentru acest eveniment Administraţia Bazinală de Apă Banat a pregătit activităţi menite să încurajeze cooperarea între instituţiile statului, agenţii economici şi instituţiile de învăţământ. Începând cu data de 13 martie au fost organizate activităţi educative pe tematica apei, cuprinse în proiectul Nu irosi apa!  Implicaţi sunt peste 200 de şcolari din ciclul primar al unităţilor şcolare din Timişoara, care doresc să creeze sau să menţină o legătură cu factorul de mediu apa prin activităţi diverse, interesante, non formale, specifice vârstei.  Partenerul proiectului este S.C. Aquatim S.A, cu care ABA Banat a iniţiat acţiuni de conştientizare a faptului că Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea tot mai mare de resurse naturale din partea sistemului socio-economic și, în acest sens, trebuie luate măsuri în vederea atenuării efectelor distructive ale folosirii lor.

Anul acesta, Ziua Mondială a Apei aduce în centrul atenţiei tema Apa şi Apa Uzată. Elevii au conştientizat că apele uzate trebuie tratate şi trebuie redus volumul acestora pentru a putea fi reutilizate. Dealtfel,  aceste două aspecte (reducerea cantităţii de ape uzate şi tratarea acestora) subliniază importanţa utilizării durabile a apei şi protejarea ei. Devenind cetăţeni ai Uniunii Europene, ţara noastră e angajată în implementarea cerinţelor directivei europene în domeniul apelor, în special Directiva privind epurarea apelor uzate urbane.

Bojin Titu Până la sfârşitul anului 2015 prioritate au avut măsurile de asigurare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aglomerările umane,cu peste 10.000 de locuitori echivalenţi, măsuri prevăzute în Primul Plan de Management al spaţiului hidrografic Banat. Unităţile economice au realizat măsurile care urmăresc reducerea poluării industriale prin: introducerea unor tehnologii mai curate şi cele mai bune tehnologii disponibile în domeniu, prevenirea accidentelor majore care implică substanţe periculoase şi acţiuni de limitare a consecinţelor acestora pentru populaţie şi mediul înconjurător, modernizarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate, în scopul conformării efluentului evacuat cu valorile limită de emisie prevăzute în programul de măsuri, planurile de acţiune şi programele de conformare care sunt anexe la autorizaţiile integrate de mediu. În perioada 2016 – 2021, prin al  II-lea Plan de Management al spaţiului hidrografic Banat, se continuă implementarea măsurilor de bază şi suplimentare pentru aglomerările umane, activităţile industriale şi agricole, precum şi pentru alterările hidromorfologice, al căror termen de realizare este perioada 2019 – 2020. E important să înţelegem că acţiunile de gospodărire a apei au efecte în asigurarea necesităţilor de apă ale comunităţii, au efecte în prevenirea, combaterea și eliminarea consecinţelor acțiunilor dăunătoare ale apelor, dar şi efecte în eliminarea influențelor nocive ale activităților umane asupra apelor. Toate acestea  nu fac altceva decât să asigure conservarea resurselor de apă pentru generațiile viitoare „ a afirmat dl. Titu Bojin, directorul ABA Banat.

 ABA Banat – Compartiment  Relaţii cu Presa

Sorina NEAGA

 

ABAB3 (Medium) ABAB 2 (Medium) ABAB 1 (Medium)

Post Author: Lupu Clement

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − 10 =